Huisregels The Health Factory 1 januari 2022

MOET DOOR ELK LID OUDER DAN 18 JAAR ONDERTEKEND WORDEN  (OF DOOR OUDER/VOOGD ALS HET LID JONGER DAN 18 JAAR IS) 

Algemeen: 

 1.  A.Openingstijden onbeperkt volwassenen abonnement 24 uur per dag, 365 dagen per jaar    

 

 1. B.Openingstijden jeugd 16 en 17 jaar indien toestemming ouders/verzorgers van 6.00-00.00 

 

 1. B.Openingstijden overige abonnementen en jeugd onder 16 jaar ma tot vrij 08.30 tot 21.00 za en zo 08.30 – 13.00 
 1. C.Bezetting personeel: maandag tot vrijdag 08.30 tot 21.00 zaterdag en zondag 08.30 tot 13.00. Op feestdagen hanteren wij een aangepast rooster welke bekend zal worden gemaakt via de nieuwsbrief en social media. 

 

 1. D.Bij verlies van de ledenpas of beschadiging wordt er € 5,- in rekening gebracht 

 

 1. The Health Factory behoudt zich het recht jaarlijks een indexatieverhoging op de tarieven toe te passen met een minimum van €1,- per maand. 

 

 1. Opzegtermijn 1 kalendermaand (na afgesloten contractperiode) 

 

VEILIGHEID 

Het gebouw en de club faciliteiten staan onder 24-uurs bewaking. 

Dit videosysteem wordt gebruikt voor veiligheidsdoeleinden. 

Ondanks dit bewakingssysteem raden wij alle leden aan om voorzichtig te zijn bij het binnenkomen of verlaten van het gebouw. Laat geen individuen die op de deur kloppen binnen, aangezien dit risico’s voor u en de andere sporters met zich mee kan brengen. Als er toch niet-leden tot de club worden toegelaten, zullen hier passende maatregelen tegen genomen worden. 

 

Toegang: 

 1. Betreden van het sportcomplex op de onbemande tijden door leden en meegebrachte derden is voor eigen risico 
 2. Indien u uw toegangspas verloren bent dient u dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden. 
 3. In- en uitchecken met de ledenpas is verplicht. Bij de hoofdingang kunt u met uw pas de schuifdeuren openen. Het alarm wordt gedurende 2 minuten uitgeschakeld. Boven kunt u uw pas opnieuw aanbieden bij de scanner. Het elektrische slot wordt geopend en u kunt de deur openen. Wanneer u weggaat is het verplicht om uit te checken. Wanneer u uitcheckt wordt het alarm gedurende 2 minuten uitgeschakeld. Check uit en verlaat het pand. Wanneer u langer dan 2 minuten in het trappenhuis bent gaat het alarm af. De kosten hiervoor worden doorbelast aan de veroorzaker. 

 

 

OVERMACHT

A     The Health Factory is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 

Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Health Factory geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor The Health Factory niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekten van niet-tijdig te vervangen trainers of personeel, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, werkstakingen op het kantoor van The Health Factory of elders en overmacht bij derden van wie The Health Factory op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder begrepen.  

B     In geval van sluiting, afgelasting, wijziging dan wel verplaatsing van faciliteiten als gevolg van overmacht is The Health Factory niet gehouden tot enige restitutie of schadevergoeding. 

 

TOEPASSELIJKHEID 

A    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen The Health Factory en u zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

B    Het accepteren van een aanbieding van en/of het aangaan van een overeenkomst met The Health Factory houdt in dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaardt. Het gebruik van de faciliteiten is zonder aanvaarding niet toegestaan.

C   The Health Factory behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn ook te allen tijde in te zien op de website www.thehealthfactoryfitness.nl

 

BLESSURE EN EERSTE HULP 

In het geval dat u of een ander individu gewond raakt: 

 • Voor lichte verwondingen (snijwonden, schaafwonden, etc.), een EHBO-kit is beschikbaar op de training vloer. 
 • Voor ernstige verwondingen die medische behandeling nodig hebben, belt u 112 

 

STROOMUITVAL 

In het geval van een stroomstoring zal de nooduitgang verlichting u naar de uitgang begeleiden. De deur van de uitgang is gewoon handmatig te gebruiken in het geval van een stroomstoring. 

 

BRAND 

In het geval van een brand, of als je een rookgeur ruikt of rook ziet, verlaat het gebouw direct. Bel 112 daarna onmiddellijk. 

 

Kledingvoorschrift:

Kleding die gemakkelijk zit: T-shirt, short, trainingsbroek. Petjes, slippers en te blote halter shirts voor heren zijn niet toegestaan. Men dient correct gekleed te gaan. Het is niet toegestaan om met straatschoenen de sportruimtes te betreden. Let hier ook op indien u naar de studio gaat a.u.b. 

 

Handdoek:

Het gebruik van een handdoek is verplicht uit hygiënisch oogpunt. 

 

Groepslestijden:

Tijdens de zomer/kerstvakantie hanteren wij een aangepast lesrooster voor de groepslessen. Wijzigingen zullen altijd worden medegedeeld via het publicatiebord bij de receptie en/of in de fitness. The Healthfactory behoudt zich het recht om de openingstijden te wijzigen. 

 

Ledenpas:

Uw leden pas heeft u nodig voor de toegang. Bij ieder bezoek scant u uw ledenpas aan de receptie. Het niet meenemen van uw ledenpas zorgt voor onnodig oponthoud en irritaties. Bij verlies of onzorgvuldig gebruik van de ledenpas worden de kosten voor een nieuwe pas berekend. 

 

Groepslessen:

Bij verhindering is het verplicht af te bellen of af te melden via de app. Na 4 x niet afmelden voor een gereserveerde les kan verwijderen voor deze les tot gevolg hebben. Dit om deelname voor inhalers mogelijk te maken en wachtlijsten te verkleinen. Wij adviseren u te reserveren voor het inhalen van lessen, vol = vol. 

 

Het lesprogramma is voor wijziging vatbaar. Gelieve het lesrooster regelmatig te controleren. Een les met minder dan 5 deelnemers kan worden geannuleerd. Het sportcentrum behoudt zich het recht een groepsles te wijzigen/stoppen. 

 

Jeugd 12 t/m 21 jaar: 

*vanaf 16 jaar mag men deelnemen aan de groepslessen voor volwassenen. 

* all-in jeugd : onbeperkt sporten 

 

Fitness begeleidingstijden: 

maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 / maandag t/m vrijdag 18.00-21.00 zaterdag en zondag 8.30- 

12.30 uur 

 Overig 

*wees a.u.b. op tijd aanwezig voor de les of afspraak met uw instructeur. 

*is een groepsles eenmaal begonnen, dan kunt u niet meer meedoen. Een training zonder goede warming-up veroorzaakt blessures! Tevens is het zeer storend indien men na aanvang van de les binnentreedt. 

*geen kauwgom tijdens het sporten. 

*laat veiligheidshalve geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter, gebruik hiervoor de gratis lockers. 

*fietsen/brommers goed op slot zetten a.u.b. bij voorkeur met een extra slot aan een fietspaal. 

*uiteraard is roken niet toegestaan. 

*het is belangrijk te drinken voor, tijdens en na inspanning. Uitsluitend plastic flesjes met afsluitbare dop zijn toegestaan in de sportruimtes. 

*i.v.m. de hygiëne mag alleen gegeten worden in de ontvangstruimte. 

*het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de les en in de fitnesszaal niet toegestaan. 

 

Persoonlijke gegevens: 

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van The Health Factory gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. 

Het management van The Health Factory behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het clublidmaatschap van een clublid te beëindigen als dat clublid: 

*zijn of haar financiële verplichtingen niet nakomt (incassokosten worden verhaald op clublid) *zich niet houdt aan deze regels en procedures 

*de club op welke wijze dan ook in diskrediet brengt 

*zich onbehoorlijk gedraagt jegens de medewerkers van ons centrum en/of de andere clubleden. 

*de apparatuur/installaties verkeerd/onveilig gebruikt of beschadigt. 

*in een dergelijke situatie moet het clublid de ledenpas onmiddellijk inleveren en volgt royement met restitutie indien van toepassing. 

*het sportcentrum kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enigerlei schade of vermissing. * bij het bewust dan wel expres beschadigen van apparatuur, interieur en beschadigingen in het algemeen zal het lid aansprakelijk gesteld worden. 

 

Medische stop regeling:

Bij een blessure, ziekte of zwangerschap loopt de betaling altijd minimaal 4 maanden door en krijgt u de periode die u afwezig bent geweest, en betaald heeft, erbij als u weer start met sporten. Het tijdelijk stopzetten van uw abonnement in verband met blessure, ziekte of zwangerschap dient schriftelijk plaats te vinden. U ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is. Tijdelijk stopzetten vanwege een blessure, ziekte of zwangerschap in combinatie met een familie abonnement is mogelijk, echter loopt het basisabonnement altijd door wanneer één of meerdere familieleden blijven sporten. 

 

De huisregels: De regels en procedures zijn aan verandering onderhevig en zijn beschikbaar bij de receptie. Veranderingen worden via het publicatiebord bij de receptie en/of in de fitnessruimte bekend gemaakt. 

Door lid te worden van ons sportcentrum, verklaart men zich akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden en de huisregels. 

 

CARDIO APPARATUUR 

LOOPBANDEN 

Loopbanden bieden u de mogelijkheid om op de plaats te wandelen of te rennen. Voordat u begint te trainen op de loopband: 

 • Zorg ervoor dat de loopband stilstaat. 
 • Zorg ervoor dat u uw schoenveters strikt en bungelende sieraden afdoet. 
 • Zorg ervoor dat de loopband is aangesloten en de display verlicht is, 
 • Doe de veiligheidsriem om voor de programmering van uw training of het starten van de loopband 
 • Indien u klaar bent, maak de veiligheidsriem pas los als de loopband volledig tot stilstand is gekomen. 
 • Probeer NOOIT van een loopband af te stappen terwijl de loopband nog niet tot stilstand is gekomen. 

 

FIETSEN 

Fietsen starten meteen wanneer u begint met trappen. Voordat u begint te fietsen: 

 • Stel uw stoel in voordat u begint. 
 • Gebruik de voetriempjes om uitglijden te voorkomen. 
 • Zorg ervoor dat u uw schoenveters strikt en bungelende sieraden afdoet. 

 

CROSSTRAINERS 

Crosstrainers starten meteen wanneer u begint met bewegen. Voordat u begint te trainen op de crosstrainer: 

 • Zorg ervoor dat u uw schoenveters strikt en bungelende sieraden afdoet. 
 • Houd beide voeten op de pedalen tijdens het gebruik. 
 • Zorg ervoor dat de pedalen tot volledige stilstand zijn gekomen voor dat u afstapt. 

 

KRACHTAPPARATUUR 

Alle krachtapparatuur is ontworpen om een fundamentele beweging uit te voeren. 

Stel de apparatuur in voordat u begint te trainen met krachtapparatuur: 

 • Stel de stoel In op een passend niveau gezien uw lengte. 
 • Stel de gewichten in op een passend niveau. 
 • Verwijder te losse kleding, sieraden en dergelijke. 
 • Neem alle waarschuwingen die vermeld staan op de apparatuur in acht. 
 • Als u het apparaat gebruikt, houd uw handen en voeten uit de buurt van de gewichtsblokken, bewegende onderdelen en kabels. Gebruik de aanwezige handen en voeten grips. 
 • Offer NOOIT een juiste vorm op alleen maar om meer gewicht te willen heffen. 
 • Gebruik NOOIT apparatuur waarbij sprake is van een storing. 
 • Probeer de apparatuur niet aan te passen met extra gewicht, kabels of iets dergelijks. 

FREE WEIGHTS 

Free weights zijn ontworpen om u totale bereik van de beweging te geven. Tot free weights behoren de dumbells, halters en halterschijven. Véér het begin van een training met free weights: 

 • Verwijder te losse kleding, sieraden en dergelijken. 
 • Stel de gewichten in op een passend niveau. 
 • Neem alle waarschuwingen die vermeld staan op de apparatuur in acht. 
 • Offer NOOIT een juiste vorm op alleen maar om meer gewicht te willen heffen. 
 • Gebruik NOOIT apparatuur waarbij sprake is van een storing. 
 • Train altijd samen met iemand (iemand die in staat is om u te helpen met de gewichten) 
 • Laat gewichten NOOIT vallen. Leg ze na de training weer terug op hun plaats. 

 

LEDEN KENNISGEVING: 

Ik erken dat ik alle apparatuur begrijp, alsmede in staat ben om alle uitgangen en beveiliging te kunnen gebruiken. Ik heb bovenstaande beleidslijnen en procedures over de aanwezige faciliteiten van de club en de uitrusting ook gelezen en ga ermee akkoord. Ik begrijp de risico’s in verband met het gebruik van fitnessapparatuur en het uitoefenen van deze alleen, zonder de hulp van een trainer of toezicht. 

Ik verklaar en ga akkoord met de club en het personeel te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit of in verband staat met mijn gebruik van de apparatuur of de faciliteiten van de club of elk incident dat zich voordoet tijdens het gebruik van de club faciliteiten. 

Ik begrijp dat dit formulier bedoeld is om veelomvattend te zijn en in overeenstemming is met de geldende wetten, waardoor het juridisch bindend is. Mocht een gedeelte van dit formulier nietig worden verklaard ivm wettelijke bepalingen, dan is de rest van dit formulier nog steeds van toepassing. Indien u een ouder en/of voogd van een minderjarige bent, gaat u ermee akkoord om volledig verantwoordelijkheid te nemen voor alle acties, schade, letsel of verlies van eigendommen. En dat overtreding van onze regels kan leiden tot het verlies van lidmaatschap privileges. 

Ik heb dit formulier zorgvuldig gelezen en ik begrijp de inhoud, waardoor ik bewust en vrijwillig dit formulier onderteken. 

 

 

Naam van het lid                                                                                            Handtekening 

 

 

Datum: 

 

 

 

Voor leden jonger dan 18 jaar: lk geef hierbij aan dat ik als ouder/ voogd dit reglement heb gelezen en akkoord ben met dit reglement. lk neem de verantwoordelijkheid voor gevolgen indien dit reglement niet wordt nageleefd. 

 

 

Ouder/ Voogd 

 

 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn een vrijetijdsclub en rekenen erop zo weinig mogelijk gebruik te hoeven maken van deze huisregels en wensen iedereen aangename en sportieve uurtjes toe!